Pirmās un neatliekamās palīdzības kursi mākslu terapeitiem
notiks Rīgā 3. februārī,
plkst. 10:00- 15:00
Pieteikties: solvita.zemite@gmail.com

Samaksa atkarīga no dalibnieku skaita, vieta tiks izziņota atsevišķi.

Biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (LMta) dibināta 2005. gada 24. novembrī (reģistrēta). Biedrības mērķi: sabiedrības veselības un labklājības veicināšana, apvienojot mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus Latvijā; organizēt un koordinēt Latvijas mūzikas terapijas asociācijas darbu saistībā ar mūzikas terapijas speciālistu/terapeitu profesijas aizsardzību un popularizēšanu; attīstīt sadarbību ar līdzīgām profesionālajām organizācijām Latvijā un pasaulē.
Biedrība Latvijas Mūzikas terapijas asociācija (reģ. Nr. 40008096147) ir sabiedriska bezpeļņas organizācija, kas apvieno Latvijas mūzikas terapeitus un/vai mūzikas terapijas speciālistus, psihologus, pedagogus, medicīnas darbiniekus, sociālos darbiniekus, māksliniekus un darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktajai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai ir zinātnisks, profesionāls un izglītojošs raksturs.
Biedrība apvieno biedrus un biedru kandidātus. LMta biedri un biedru kandidāti ir arī Eiropas mūzikas terapijas konfederācijas (European Music Therapy Confederation - EMTC) biedri un biedru kandidāti. Par biedriem drīkst būt izglītību ieguvuši mūzikas terapeiti vai mūzikas terapijas speciālisti, bet studējošie u.c. interesenti var būt organizācijas biedru kandidāti. Latvijas Mūzikas terapijas asociācijas mājas lapa ir: www.muzikasterapija.lv