Informācija par vispārējo kvalifikāciju un papildu kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētās medicīniskās tehnoloģijas realizācijai

 Lasīt vairāk

Pamatojums par apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas ieviešanas nepieciešamību, norādot medicīniskās tehnoloģijas lietošanas mērķus  un paredzamos rezultātus

 Lasīt vairāk

Izvērsts apstiprināmās medicīniskās tehnoloģijas apraksts

 Lasīt vairāk

Informācija par telpām, kurās tiks lietota konkrētā medicīniskā tehnoloģija un šo telpu tehniskais aprīkojums un informācija par medicīniskās tehnoloģijas realizācijai izmantojamiem materiāliem

 

 Lasīt vairāk