1   2   3   4   5   6   7   8  

Projekts

logo.jpg

22. līdz 28. septembris

2011. gada septembrī Liepājā notiks vairāki semināri projekta "Vācijas – Latvijas Izglītības un zinātniskais forums Mūzikas terapijā"ietvarā. Seminārus un meistarklases vadīs speciālisti no Vācijas - Tomass Kēms, Inese Kanderte un Ilze Volframa.
Projektu atbalsta Baltijas -  Vācijas augstskolu birojs. (Baltisch - Deutsches Hochschulskontor) 

 Lasīt vairāk

Ilses Wolfram meistarklasē
Ines Kandert meistarklasē

Profesora Toniusa Timmermaņa meistarklasē


16. -  18. jūnijs

Projekta “Vācijas – Latvijas Izglītības un zinātniskais forums Mūzikas terapijā” laikā Liepājas Universitātē studiju programmā “Mūzikas terapija” viesosies Vitenes /Herdekes Universitātes Datelnas Bērnu un jauniešu klīnikas mūzikas terapeits Dr.rer.med. Rainers Hauss. Foruma gaitā notiks semināri un praktiskās nodarbības mūzikas terapijā.


Projektu atbalsta Baltijas – Vācijas augstskolu birojs (Baltisch –Deutsches Hochschulskontor). Lasiet vairāk par semināriem Liepājā un Rīgā! 

 

 Lasīt vairāk

17. jūnijā  plkst. 12:00  – izlaidums studiju programmas "Mūzikas terapija” maģistrantiem.


6. jūnijā - maģistru darbu aizstāvēšana studiju programmā "Mūzikas terapija".

17.maijā pl.10:00 – 17:00  Liepājā
Baseina ielā 9 - 123 (Mūzikas terapijas centrā)

18. maijā pl 9:00 – 13:00

Projekta  "Vācijas – Latvijas Izglītības un zinātniskais forums mūzikas terapijā" gaitā norisināsies profesora Toniusa Timmermana no Augsburgas augstskolas Vācijā vadītais seminārs.

Tēma: Psihodinamiskā mūzikas terapija

Laipni aicināti  ārsti, fizioterapeiti, ergoterapeiti, logopēdi, psihologi, sociālie pedagogi un darbinieki, LMta biedri, biedru kandidāti, studenti, interesenti.

Lūgums pieteikties e-pastā: mirdzap@hotmail.com, norādot personas kodu, lai var sagatavot apliecību par dalību līdz 15.05.2011.

Citas aktualitātes

Liepājas Universitātes Senāts 2010. gada 31. augustā ir piešķīris Liepājas Universitātes Goda doktora nosaukumu Dr. rer. med. Raineram Hausam (Reiner Haus).
Kopš 1998. gada Dr. Rainers Hauss, Vitenes/Herdekes Universitātes Datelnas bērnu un jauniešu klīniskās slimnīcas mūzikas terapeits, sadarbojas ar Latviju, Liepājas Universitāti, lai izveidotu un attīstītu mūzikas terapijas studijas.

 Lasīt vairāk